So, you want to make a Web Page!
WEB SIKRE FARVE KORT
Netscape's 216 farver:
For et større kort indeholdende de 216 web-sikre farver plus omkring 1300 mere, gå hertil. For et gif billede af 216 farvekortet klik her. For en forklaring på hvor alle disse farver kommer fra, klik her. For en zip fil med begge farvekort klik her (14 Kb). (Hader du ikke, når du støder ind i en bunke links, der siger klik her, klik her og klik her?)
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
330000  333300  336600  339900  33CC00  33FF00  66FF00  66CC00  669900  666600  663300  660000  FF0000  FF3300  FF6600  FF9900  FFCC00  FFFF00     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
330033  333333  336633  339933  33CC33  33FF33  66FF33  66CC33  669933  666633  663333  660033  FF0033  FF3333  FF6633  FF9933  FFCC33  FFFF33     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
330066  333366  336666  339966  33CC66  33FF66  66FF66  66CC66  669966  666666  663366  660066  FF0066  FF3366  FF6666  FF9966  FFCC66  FFFF66     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
330099  333399  336699  339999  33CC99  33FF99  66FF99  66CC99  669999  666699  663399  660099  FF0099  FF3399  FF6699  FF9999  FFCC99  FFFF99     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
3300CC  3333CC  3366CC  3399CC  33CCCC  33FFCC  66FFCC  66CCCC  6699CC  6666CC  6633CC  6600CC  FF00CC  FF33CC  FF66CC  FF99CC  FFCCCC  FFFFCC     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
3300FF  3333FF  3366FF  3399FF  33CCFF  33FFFF  66FFFF  66CCFF  6699FF  6666FF  6633FF  6600FF  FF00FF  FF33FF  FF66FF  FF99FF  FFCCFF  FFFFFF     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
0000FF  0033FF  0066FF  0099FF  00CCFF  00FFFF  99FFFF  99CCFF  9999FF  9966FF  9933FF  9900FF  CC00FF  CC33FF  CC66FF  CC99FF  CCCCFF  CCFFFF     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
0000CC  0033CC  0066CC  0099CC  00CCCC  00FFCC  99FFCC  99CCCC  9999CC  9966CC  9933CC  9900CC  CC00CC  CC33CC  CC66CC  CC99CC  CCCCCC  CCFFCC     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
000099  003399  006699  009999  00CC99  00FF99  99FF99  99CC99  999999  996699  993399  990099  CC0099  CC3399  CC6699  CC9999  CCCC99  CCFF99     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
000066  003366  006666  009966  00CC66  00FF66  99FF66  99CC66  999966  996666  993366  990066  CC0066  CC3366  CC6666  CC9966  CCCC66  CCFF66     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
000033  003333  006633  009933  00CC33  00FF33  99FF33  99CC33  999933  996633  993333  990033  CC0033  CC3333  CC6633  CC9933  CCCC33  CCFF33     
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
000000  003300  006600  009900  00CC00  00FF00  99FF00  99CC00  999900  996600  993300  990000  CC0000  CC3300  CC6600  CC9900  CCCC00  CCFF00     
 

Dette er de grå:
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

000000  333333  666666  999999  CCCCCC  FFFFFF
 

Dette er de tætteste (mere eller mindre) til de 16 grundlæggende Windows farver:
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
000000  000099  009900  009999  990000  990099  999900  CCCCCC  999999  0000FF  00FF00  00FFFF  FF0000  FF00FF  FFFF00  FFFFFF