En anden IMG attribut, der fortjener at blive nævnt er ALT...

<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=130 HEIGHT=101 ALT="Chef"> 

ALT er oprindeligt en slags erstatning for billedet, når de besøgende bruger en browser, der ikke (uvist a hvilken grund) viser billeder. Nogen kan tænkes at bruge en rent tekstbaseret browser, andre kan have slået visning af billeder fra for at hente siderne hurtigere og helt andre igen kan tænkes at bruge en screen reader (en browser, hvor websiden bliver læst højt). I disse tilfælde kan ALT attributten være meget vigtig for din besøgende.
Senere har ALT attributten fået en afgørende betydning for søgemaskiner og det er måske en meget vigtigere grund til at bruge den i dag.


En anden fiks, lille ting du skal vide om billeder og deres størrelse.

Prøv følgende...

<BODY>
<IMG SRC="chef.gif">
</BODY>


Som du kan se finder browseren selv ud af, hvor stort et billede er. Hvorfor så besvære sig med at angive dimensioner? Fordi når vi angiver dimensioner, så reserverer browseren plads til billedet og loader derefter resten af siden. Når hele siden er loaded kan den så gå tilbage og fylde den tomme plads med det ofte 'tungere' billede. Uden dimensioner vil browseren, når den render ind i et billede, bruge tid på at loade billedet før den kan gå videre med at indlæse det væsentlige - teksten. Så alt i alt, så fungerer browseren meget bedre med dimensionerede billeder.

Ok Joe, det er alt sammen meget godt <gab>, men hvad var det der var smart ved det??

Kig lige her...

<BODY>
<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=300 HEIGHT=101>
</BODY>


<BODY>
<IMG SRC="chef.gif" WIDTH=40 HEIGHT=200>
</BODY>


Du kan specificere hvilken dimension som helst og overskrive de oprindelige dimensioner. Stadig lidt tåget angående det smarte?
Ok, kig engang på denne lille røde prik ->   Den er 1x1 pixel. Men se lige, hvad jeg kan gøre med den...

<BODY>
<P ALIGN="center"><IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=500 HEIGHT=1>
<P ALIGN="center"><IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=500 HEIGHT=2>
<P ALIGN="center"><IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=500 HEIGHT=8>
<P ALIGN="center"><IMG SRC="red_dot.gif" WIDTH=2 HEIGHT=200>
</BODY>


Ret kvikt, eh?