En anden type lister er definitions lister.

aardvark
Et myre-ædende Afrikansk pattedyr, der bor i huler. Og, som enhver ved, det første ord i enhver opslagsbog (engelsk) med respekt for sig selv. Vidste du at der var noget der hed en aardwolf?

Start med følgende...

<BODY>
<DL>
</DL>
</BODY>

Tilføj en definition titel...

<BODY>
<DL>
<DT>10th Amendment
</DL>
</BODY>


10th Amendment


Og et definition item.

<BODY>
<DL>
<DT>10th Amendment
<DD>The powers not delegated to the United States by the
    Constitution, nor prohibited by it to the States, are
    reserved to the States respectively, or to the people.
</DL>
</BODY>


10th Amendment
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.


Som en slags finish vil jeg gerne lave definition titlen fed. Det er ikke nødvendigt, men jeg synes det ser bedre ud.

<BODY>
<DL>
<DT><B>10th Amendment</B>
<DD>The powers not delegated to the United States by the
    Constitution, nor prohibited by it to the States, are
    reserved to the States respectively, or to the people.
</DL>
</BODY>


10th Amendment
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.