En anden smart lille ting, som du måske vil komme til at bruge en del er en Horizontal Rule, en vandret streg.

<BODY>
<HR>
</BODY>
Vi har nogle muligheder til rådighed...

<BODY>
<HR WIDTH=20%>
<HR WIDTH=50%>
<HR WIDTH=100%>
<HR WIDTH=20>
<HR WIDTH=50>
<HR WIDTH=100>
</BODY>

Dette er ret selvforklarende.

<BODY>
<HR WIDTH=60% ALIGN="left">
<HR WIDTH=60% ALIGN="right">
<HR WIDTH=60% ALIGN="center">
</BODY>


Vi kan kontrollere liniens tykkelse...

<BODY>
<HR WIDTH=60% SIZE=1>
<HR WIDTH=60% SIZE=3>
<HR WIDTH=60% SIZE=8>
<HR WIDTH=60% SIZE=15>
</BODY>Og vi kan fylde den ud.

<BODY>
<HR WIDTH=60% SIZE=1 NOSHADE>
<HR WIDTH=60% SIZE=3 NOSHADE>
<HR WIDTH=60% SIZE=8 NOSHADE>
<HR WIDTH=60% SIZE=15 NOSHADE>
</BODY>


(Faktisk kan man også give den en farve. Ewan)

<BODY>
<HR WIDTH=60% SIZE=15 color="teal">
</BODY>