Hans Peter & Nete, 'Køerne aflives hjemme, efter de er blevet dyrlægekontrolleret. På den måde undgår vi at de bliver stressede på vejen til slagteriet'.
Vi afliver dyrene hjemme, så vi undgår at stresse dem på vejen til slagteriet.
 

Kødkvalitet

Kødkvaliteten sikres bl.a. gennem alsidig fodring, muligheden for motion og gode pladsforhold.
Kun dyr i en god foderstand slagtes, hvorved kødet sikres en god smag og fedtmarmorering.
Alle dyr på Frenderupgård aflives hjemme efter dyrelægekontrol. Derved undgåes stresspåvirkning ved transport til slagteriet.
Efter aflivning køres dyrene i slagtebil til økologisk godkendt privat slagtehus, hvor de efter endt slagtning dyrlægekontrolleres.
Slagtekroppene modner på krog i slagterens kølerum i 17 dage.


 

[ Beliggenhed ]  |  [ Økologi ]  |  [ Dyrevelfærd ]  |  [ Kødkvalitet ]  |  [ Kalvekød ]  |  [ Oksekød ]  |  [ Andet ]
[ Tips ]  |  [ Opskrifter ]  |  [ Anmeldelse ]  |  [ Ren besked ]  |  [ Økologinyt ]  |  [ Bavnehøj Gedeavl ]