Køer, der lever et godt liv, smager rigtigt!
Småkalvene går sammen med ammekøer i deres første to levemåneder
 

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd prioriteres højt på Frenderupgård. Derfor lader vi småkalvene gå sammen med ammekøer i de to første levemåneder. Derved trives kalvene bedst muligt, og de får deres suttebehov og sociale behov tilfredsstillet. Kviekalvene vokser op og indgår i besætningen som malkekøer, mens tyrene slagtes ved 10-11 måneders alderen.

Begge grupper dyr går i fællesbokse på dybstrøelse i vinterhalvåret og har fri adgang til grovfoder.


[ Beliggenhed ]  |  [ Økologi ]  |  [ Dyrevelfærd ]  |  [ Kødkvalitet ]  |  [ Kalvekød ]  |  [ Oksekød ]  |  [ Andet ]
[ Tips ]  |  [ Opskrifter ]  |  [ Anmeldelse ]  |  [ Ren besked ]  |  [ Økologinyt ]  |  [ Bavnehøj Gedeavl ]