Kampen for retsundtagelsen
Dansk fastkurspolitik
De tryner den enkelte borger
Der foregår en klassekamp
Organisere dig fagligt
Det skal betale sig
Privat selvberigelse
Grådige banker
corona helte

Af Bjarke Friborg
Faglig konsulent i PROSA

Klippet fra modpressen,
Mandag, 15. juni, 2015

 

 

Derfor skal du organisere dig fagligt

Uanset hvem, der bliver ny statsminister, er det op til kræfterne uden for Folketinget at holde politikerne i ørerne. Første skridt er at organisere dig fagligt, så du både kan udfordre magten på din arbejdsplads - og på samfundsplan.
Det er langt fra ligegyldigt, hvem der sidder i et nyt Folketing. Ikke desto mindre har vi i Danmark kun politisk demokrati, ikke et økonomisk.
Hver dag tager ejerne og bestyrerne af kapital, virksomheder, banker osv. beslutninger, der har følger for masser af ansatte, familier og lokalsamfund. Ofte bliver de berørte hverken spurgt eller vist hensyn til, ligesom fagpersoners erfaring, viden eller bekymringer typisk må vige i møde med overmagten.
Der findes ikke nogen individuel vej, der kan lykkes uden et stærkt kollektiv i ryggen.
Følgelig er derefter min mening tre hovedårsager til, at du skal organisere dig fagligt:

1) Vær en god samfundsborger

Som medlem af en fagforening er du konkret med til at opbygge en modpol til kapitalen, der kan være med til at få andre perspektiver på bordet end kun mest muligt afkast til aktionærerne.
For eksempel at der er behov for langsigtet tænkning i forhold til folkesundhed, miljø og den samfundsform, vi ønsker os. Herunder om ledighed, sygdom etc. skal ses som folks eget ansvar eller som en fælles udfordring, hvor der skal tænkes i kollektive og solidariske løsninger.

2) Vær en god kollega

Ved at indgå i en lokal virksomhedsklub eller personaleforening er du med til at udvikle det fællesskab, der kan bruges til at løse en række konkrete udfordringer på arbejdspladsen. For dem kan der være nok af, eftersom du på linje med andre lønarbejdere er underkastet ejendoms- såvel som ledelsesretten.
Det vil sige, at du dels ikke har ret til det fulde udbytte af hverken din egen eller fællesskabets arbejdsindsats, men er nødt til at kæmpe med din arbejdsgiver om dette udbytte.
Og eftersom ledelsesret jo ikke betyder ret til god ledelse – men tværtimod kun arbejdsgiverens ret til at lede over andre – er det ofte helt afgørende med et fællesskab mellem kolleger, der kan være med til at forsvare dig og andre som ansatte.

3) Vær en ansvarlig fagperson

Gennem din fagforening får du adgang til et rum med dine fagfæller. Her kan I dele viden og lufte problemer, etik og moral i forhold til jeres arbejdsområde – eller med andre ord ”nørde igennem”.
Hvad enten det gælder pædagogik, cykelreparation eller databeskyttelse er det et forum, hvor særlige temaer kan tages op på tværs af arbejdspladser. I kraft af for eksempel kurser og kompetenceudvikling kan du desuden få mere kontrol over dit arbejde og blive mere uundværlig – i hvert fald på kort sigt. For selvfølgelig er der ikke nogen individuel vej, der kan lykkes uden et stærkt kollektiv i ryggen.

Dansk fagbevægelse er langt fra perfekt. Ikke desto mindre er den samlet set den største og potentielt mest mægtige medlemsorganisering i landet. Men bevægelsen begynder først med, at vi selv kommer i gang og organiserer os.