Politiken 26. sept. '99

Ryg og bliv sund

Der er intet at sige til, at politikerne - som for længst har indset det skadelige i at spise mad, drikke vand og trække vejret uden filter - næsten alle foretrækker en cigaret.

Af Susanne Arends, korrespondent

Der går næppe en dag, hvor der ikke er en eller anden ekspert, vores sundhedsminister eller måske begge som kan fortælle, at rygerne er skyld i danskernes lave gennemsnitlige levealder.
   Som storryger og derfor tilhørende en forfulgt minoritet, er det imidlertid ved at gå op for mig, at al snak om de sundhedsskadelige cigaretter kun er et dække over en elendig miljøpolitik på alle områder samt en totalt manglende vilje til at gøre noget ved de forhold, som vi storrygere desværre ikke kan være dem behjælpelige med.

Der er vel næppe nogen, som er i tvivl om, at det er yderst farligt at indtage kød og fisk. Oksekød kan give kogalskab, svin er fyldt med penicillin og dioxin, kyllingerne er fyldt med salmonella og camphylobacter og fiskene med kviksølv og andre tungmetaller.
   Måske er vore spisefisk også fyldt med dioxin, for det skulle da være mærkeligt om det kun er de fisk, der bruges til fiskemel, som indeholder for megen dioxin - og ikke alle vore spisefisk, som svømmer i den samme forurenede pøl. Desuden er det jo heller ikke en hemmelighed, at frugt, korn og grøntsager er fyldt med sprøjtegifte og andre kemikalier, hvis farlighed er legendarisk.
   For at mindske indholdet af disse stoffer eksperimenterer man nu med diverse former for genteknologi.
   Forarbejdes fødevarerne industrielt, er der, siden EUs tilsætningsstofdirektiv blev indført, næsten ingen grænser for, hvor mange eller hvilke kræftfremkaldende stoffer og andre gifte vi bliver fodret med fra vugge og til en alt for tidlig grav.

Et pust af frisk luft skulle næsten ikke være farligt blot man lader være med at inhalere.
   Fem minutters inhalering uden gasmaske eller filter i en gennemsnitlig, dansk provinsby svarer vel stort set, hvad tjære og CO2 angår, til indholdet af en 20-styks pakke cigaretter.

Det klare kildevand er heller ikke ufarligt. Hver gang vandkvaliteten undersøges for en ny sprøjtegift eller rester af de gamle, så findes det i vores drikkevand i mængder, som overstiger grænseværdierne.

Her er der ingen læger, sundhedsministre eller miljøministre, som går ud og råber vagt i gevær.
   I stedet for at kræve mindsket brug af sprøjtegifte - for slet ikke at tale om totalstop - øger vores ministre sammen med EU blot grænseværdierne for giftrester i vort grundvand proportionalt med stigningen i forbruget af pesticider.
   Der er heller ingen af dem, som forbyder indtagelse af kød, fisk, grøntsager, frugt, postevand eller overdrevent forbrug af frisk luft.
   Ej heller er vandhaner eller madvarer forsynet med mærkningen 'yderst sundhedsskadeligt' på samme måde som vore cigaretter.
   Tværtimod udvides listen over tilladte tilsætningsstoffer næsten dagligt samtidig med, at deklarationerne på vore fødevarer bliver mere og mere uforståelige.
   Der er såmænd intet at sige til, at vore politikere - som for længst har indset det skadelige i at spise fødevarer, drikke vand og trække vejret uden filter - næsten alle sammen er storrygere.

Næ, da det gælder om at leve så sundt som muligt, tager jeg om lidt det samme til frokost, som jeg fik til morgenmad: Tre smøger og et par kopper sort kaffe.
   Så undgår jeg at spise kødpålæg med vækstfremmer oven på grovbrød med stråforkorter og jordforbedringsmidler.
   Jeg undgår også for mit helbrede skyld - salat med sprøjtemidler, fisk med en coctail af kviksølv og dioxin samt genmanipulerede eller bestrålede tomater eller frugt.
   Smøger og sort kaffe er til forskel fra de andre kendte risici.
   Eftersom jeg ikke går ind for at leve livet farligt, trækker jeg sjældent vejret uden at have mindst en filtercigaret i munden som beskyttelse, hvis jeg en sjælden gang også skulle blive tvunget til at inhalere den friske luft.