Jersiekød er lidt bedre
Jeg er en go' ko..!
 

Jersey er suverænt bedst!

Maskinbladet, 19. november 1999:
Helt i tråd med tidligere resultater fra undersøgelser omkring spisekvalitet af okse- og kalvekød, lagde kødet fra Jersey sig i spidsen. Den kendsgerning fik da også Henning Refsgaard Andersen, seniorforsker ved Danmarks JordbrugsForskning i Foulum, til at sige på mødet, hvor IPOS 2 blev afsluttet, "..at Jersey bliver diskrimineret, når der bliver afregnet efter EUROP klassificeringen." Og netop derfor klarede Jersey sig økonomisk dårligere end de øvrige racer i IPOS 2 projektet, konstaterede forskeren, der redegjorde for de økonomiske forhold omkring IPOS 2 projektet.

Marmorering: I undersøgelsen af kød- og spisekvalitet indgik dyr fra følgende racer:

  • RDM, SDM, Jersey, DRK, krydsninger af malkerace.
  • Hereford, Limousine, Simmentaler, øvrig kødkvæg plus krydsninger.

Undersøgelsen viste, at marmoreringen generelt var overraskende god, men bedst for Jersey. Karakteren for Jersey var 3,5, mens Limousine var lavest med 1,9.

Anderledes forholdt det sig med kødfarven, hvor Jersey var mørkest med et gennemsnit på 4,8 og Limousine lysest med 3,6.

Der blev også målt på kødkvaliteten i et laboratorium - og her udviste Jersey igen de bedste resultater med hensyn til konsistens og intramuskulært fedt - mens resultatet for kødfarve igen viste, at Jersey havde det mørkeste kød.

Men uanset, at Jersey således tog førertrøjen på disse vigtige områder, som havde med spisekvaliteten at gøre, var det dog ikke sådan, at kødet fra de øvrige racer af den grund var af ringe kvalitet. Jersey kødet var blot bedre.

 

[ Beliggenhed ]  |  [ Økologi ]  |  [ Dyrevelfærd ]  |  [ Kødkvalitet ]  |  [ Kalvekød ]  |  [ Oksekød ]  |  [ Andet ]
[ Tips ]  |  [ Opskrifter ]  |  [ Anmeldelse ]  |  [ Ren besked ]  |  [ Økologinyt ]  |  [ Bavnehøj Gedeavl ]